Жергиликтүү калктын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо

Советтер Союзунун ыдырашы менен Кыргызстанда көптөгөн экономикалык – социалдык маселелер пайда болду, алардын ичинде эгемендүү Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү, пландык экономикадан базар экономикасына өтүү, саясий жана коомдук трансформация, жаӊы демократиялык жана граждандык коомдук институттардын түптөлүшү, жакырчылык жана гуманитардык проблемалар, дүйнөлүк коомчулук менен интеграция болуу. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүктү алганына 30 жылга чукул убакыт болгонуна карабай социалдык, гуманитардык жана экономикалык маселелер чечилбей келет. Жогоруда айтылган маселелер айыл жергесинде абдан курч бойдон калууда. Ошого байланыштуу жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүү социалдык долбоорлорду ишке ашыруу менен жетишүүгө мүмкүн

Жергиликтүү калктын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоонун негизги компоненттери болуп:

  1. Социалдык өнөктөштүктүн коомчулуктун ичинде, башка коомчулуктар менен жана мамлекеттик органдар менен өнүгүүсү.
  2. Жергиликтүү проблемаларды чечүүдө жергиликтүү калктын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууну күчөтүү.
  3. Лидерлик, пландаштыруу, бөлүштүрүү көндүмдөрдү өнүктүрүү, андан сырткары кыйынчылыктарды жана жаӊжалдарды чечүүнүн жолдорун үйрөтүү.
  4. Каражаттарды ачык-айкын башкарууну үйрөтүү жана өнүктүрүү (финансалык, материадык ж.б.).

Бул долбоордун максаттуу тобу болуп, ар кандай айылдык коомчулуктар (жаштар жана айымдар тобу, айылдык ден-соолук комитети), жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органы (айыл өкмөтү и жергиликтүү кеӊеш), коомдук жана мамлекеттик институттар, дыйкан чарбалар жана жеке ишкерлер.

Жергиликтүү коомчулуктун негизги көйгөйлөрүнүн ичинде: таза суу жана суугат системасынын жоктугу, көпүрөлөр жана жолдор, социалдык объектилердин жоктугу, анын ичинде мектеп жашына чейинки мекеме жана мектеп, ФАП жана мончо, дене-тарбия жана маданий мекемелер ж.б. жоктугу.