Сиздердин колдоо кантип дүйнөнү өзгөртөт

Бүгүнкү күндө дүйнөдө ачкачылык, зомбулук, жакырчылык, коррупция, айлана-чөйрөнүн булганышы жана башка кооптуу абал сыяктуу жагымсыз көрүнүштөр кеңири тараган. Дүйнө жүзү эч качан идеялдуу болгон эмес жана болбойт дагы, бирок идеялдуу дүйнө жок экен деп кол кушуруп олтуруу же кайдыгер болуу туура эмес! Махатма Ганди: «Адамзатка болгон ишенимди жоготпогула. Адамзат океан сыяктуу, бир канча ыплас тамчынын бүткүл океанды булгоого чамасы жетпейт».

Дүйнөнү өзгөртүү үчүн … баарыбыз биргеликте гана дүйнөнү жакшы жакка өзгөртө аларыбызды, ар бирибиз аң сезимибиз менен туюп билүүбүз керек. Күч бирдимдикте! Биргелешип чогу иштеп, албан ийгилигтектерге жетсек болот!

Адамдардын жардам берүү сапаты табигатыбыздан каралса керек, ошол себептен биздин жасаган жардамыбыз – дайыма ички жылуу сезимдерди пайда кылат.

Урматтуу замандаштар! Сиздерди «Seico» коомдук уюмуна социалдык-гуманитардык жана экологиялык программаларды ишке ашырууга салым кошууңуздарды үндѳйбүз!

Сиздердин каражатыңыздар толугу менен аталган программалардын максаттарына жумшалат!

Колдоо кѳрсѳтүңүздѳр

Донорлор үчүн банк дареги