Биздин эксперттер жана консультанттар

Рита Карасартова
укуктук жана мыйзамдык суроолор боюнча эксперт

Коомдук анализ институтунун жетекчиси, http://www.koom.kg/

Азат Аламанов
айлана-чөйрөнү коргоо боюнча эксперт

WWF тин Кыргызстандагы долбоорлорунун координатору, https://wwf.ru/regions/central-asia/snezhnyy-bars/.

Фарида Балбакова
экология боюнча эксперт

WWF тин кыргызстан боюнча улуттук координатору, http://wwf.panda.org/wwf_news/?281430/Transforming-minds-in-the-mountains-of-Central-Asia.

Жаныбек Кулумбетов
мобилизация жана энергетика боюнча эксперт

Unison Group уюмунун ѳнүгүү боюнча менеджери, http://www.unison.kg/.

Жыргал Кожомбердиев
токойлорду коргоо жана жайлоолорду башкуаруу боюнча эксперт

Camp Alatoo уюмунун долюоорлорунун координатору, http://camp.kg/.