Долбоорлоду ишке ашыруу модели

Социалдык-экологиялык жана билим деӊгээлин жогорулатуу долбоору «Коомчулукту Мобилизациялоо Моделин» активдүү колдонуунун негизинде жетишебиз.

Долбоорду ишке ашырууда жергиликтүү коомчулуктун салтын, маданиятын жана улуттук өзгөчөлүгүн эске алуу менен иштелип чыккан өзүбүздүн «Коомчулукту мобилизациялоо модели» менен иш алып барабыз. Бул модел коомчулуктун ичинде жана тышкы чөйрөдө кызматташуунун жана тереӊ интеграцияны камсыз кылат.

Моделдин негизги инструменттеринин бири болуп тренинг/семинар саналат. Аны биз төмөнкүдөй түрлөргө бөлүп карайбыз:

1. Пландаштыруу;

2. Өзүн-өзү анализдөө 1,2, …, n;

3. Сапатты камсыз кылуу (инфраструктуралык долбоорлорго тиешелүү);

4. Мониторинг жүргүзүү;

5. Мобилизациялоо жана конфликти чечүү;

Белгилүү болгондой, ар кандай долбоорлор кыйынчылыктар жана мүчүлүштүктөр менен коштолот. Биздин коомчулук менен болгон семинарларда жана жолугушууларда кыйынчылыктар жана проблемалар пайдалуу индикатор катары каралат, андан сырткары өзүн-өзү анализдөө ыкмалары жана проблемаларды чечүүнүн конструктивдүү жолдорун табуу үйрөтүлөт. Семнардын негизги суроолору – эмне үчүн? кантип? жана ким?