Биздин максат

Биздин максат, миссиябыз – комплекстүү социалдык долбоорлорду ишке ашыруунун жардамы менен граждандык коомдун өнүгүүсүн, мүмкүнчүлүгүн күчөтүүгө көмөктөшүү, жергиликтүү коомчулуктун кызыкчылыктарын жана укугун коргоо, калктын ден-соолугун жана айлана-чөйрөнү коргоо, энергияны үнөмдөөчү жана жашыл технологияны калк арасында жайылтуу.