Биздин өнөктөштөр

Мамлекеттик, коомдук институттардын жана дүйнөлүк коомчулук менен тереӊ интеграциянын жана кызматташуунун негизинде граждандык коомдо олуттуу өзгөрүүгө жана трансформацияга жетишүүгө болот. Ошондуктан: «Биргеликте дүйнөнү жакшыртабыз!» дегенге тереӊ ишенебиз.

Уюмубуздун баалуулуктары лидерлик, профессионалдуулук, компетентүүлүк, инновация, ачык-айкындуулугук, сабырдуулук.

Биз дайыма кызматташууга даярбыз!

Азыркы кездеги биздин уюм менен кызматташуу меморандумуна кол коюлган өнөктөштөр:

  1. Коомдук анализ институту, http://www.koom.kg/;