Жакырчылыкты жоюу жана дыйкан чарбасын өнүктүрүү

Кыргызстан тоолуу мамлекет болуп саналат (90% тоолор) жана калкынын 66 пайызынан көбү айылдарда жашашат. Кыргызстандагы жакыр элдин негизги бөлүгү (74%) айыл жергесинде турушат. Focus Economics аналитикалык тобунун изилдөөсүнө ылайык Кыргызстан 2018 жылы дүйнөдөгү эӊ жакыр он өлкөнүн катарына кирген.

Focus Economics эксперттеринин корутундусу боюнча Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө саясий туруксуздук, өкмөттүн натыйжалуу эмес иштөөсү жана коррупция кедерги болууда.

Ошого байланыштуу бул компоненттердин негизги маселелери болуп:

  • Жакырчылыкты жоюу жана региондордун туруктуу өнүгүүсү камсыз кылуу программаларына өнөктөш катары катышуу;
  • Калктын аярлуу катмарын жана жаштарды ишкердүүлүкө окутуп-үйрөтүү;
  • Киреше алып келүүчү долбоорлорду финансалык жактан каржылоо жана консультация берүү;
  • Дыйкан чарбачылыктын негиздерин окутуу жана консультвция берүү;
  • Ишкердүүлүктүн негиздерин жана каржыны башкарууну окутуу;
  • Орто атайын адис билимине жеӊилдикти камсыз кылуу;
  • Суугат системасын өнүктүрүү;
  • Жайыттарды эффективдүү башкаруу.