Кызмат кѳрсѳтүү

Биздин адистер жана эксперт/консультанттар социалдык жана гранттык долбоорлорду аткрадуудан сырткары Seico Group уюму аркылуу сиздерге төмөнкү багыттар боюнча проффесионалдуу кызмат көрсөтөт.

Инженердик-курулуш консалтинги жана энергоэффективдүү курулуш

Энергияны үнөмдөөчү технологиялар боюнча консалтинг

Айлана-чөйрөнү коргоо суроолору боюнча консалтинг жана экологиялык аудит

Жергиликтүү калкты мобилизациялоо боюнча консалтинг