Кайсыл жерлерде иштейбиз

Кыргызстан Орто Азияда жайгашып, Казахстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай мамлекеттери менен чектешет. Орто Азия мамлекеттеринин маданияты жана салтты бири-бирине окшош келет. Кыргызстан менен жогорудагы аталган Казахстан, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекеттери менен узак убакыт аралыгында Советтер Союзунун курамында болуп келген. Советтер Союзунун ыдырашы менен бул өлкөлөр эгемендүүлүк алышкан. Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда чек араларды демаркациялоодон сырткары, чечилбеген бир топ оор маселелер турат. Алардын ичинде саясий жана социалдык-экономикалык трансформациялануу. Андан сырткары бул өлкөлөр экосистемасы бири-бирине жакын келип, гуманитардык жана экологиялык көйгөйлөрү окшош. Ошого байланыштуу биз Кыргыз Республикасында гана иштебестен, келечекте Орто Азия мамлекеттерин да камтууну пландаштырып жатабыз. Азыркы учурда Орто Азия аймагында социалдык-гуманитардык жана экологоиялык долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу максаттында башка Орто Азия мамлекеттеринен өнөктөштөрдү издөөдөбүз.

Кыргызстан

Казахстан

Узбекистан

Таджикистан