Жаштардын инициативасын колдоо

Кыргызстандын калкынын үчтөн бирине жакынын жаштар түзөт. Жаштар жумушсуздук менен жакырчылык чөйрөсүндө жашап келет. Чет жакта иштеп жаткан эмгек эмигранттарынын басымдуу кѳпчүлүгү – жаштар. Мындай көрүнүш 40% ашыгыраак жаштарга терс таасирин тийгизүүдө, экономикалык мүмкүнчүлүктөрү чектелген, коомдук кызматтарга кайрылуу мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Жаштар көпчүлүк учурда зомбулукка дуушар болууда же болбосо өздөрү зомбулуктун себепкери болуп калууда. Жаштардын коомчулуктун жашоосына аралашуусу жокко эсе. ЮНИСЕФтин изилдөөсүнө баам салсак, Кыргызстандын жаштарынын 31% келечегинен коркушат жана эртеӊки күнүнө күмөн менен карашат. Эл аралык донорлор жана мамлекет тарабынан жаштарга багытталып жүргүзүлүп жаткан программаларга карабастан, жаштардын проблемалары чечилбей курч бойдон калууда. Ошого байланыштуу бул багыттын оӊ жолго түшүүсүнө бизда өз салмызды кошууну чечтик.

Бул компонентин негизги маселелери:

  • Жаштарду кесипке багыттоо, жумуш менен камсыз кылуу жана жеке өздүк өсүүсүнө көмөктөшүү максаттында мамлекекттик жана билим берүү мекемелери менен биргеликте тренингдерди өткөрүү;
  • Жаштарды социалдык жана экологиялык долбоорлорго тартуу;
  • Жаштардын инициативасын колдоо;
  • Айылдык өспүрүмдөр жана жаштар үчүн дене –тарбия жана билим берүү кружокторун түзүүгө көмөктөшүү;
  • Жаштарды укуктары менен тааныштыруу жана укугун коргоо.